Home > Mesologie

Waarom mesologie?

Mesologie verbindt de medische wetenschap met het inzicht en de kennis van tradionele en oosterse geneeswijzen, filosofie en psychologie. Op deze wijze wordt een brug geslagen tussen moderne wetenschap en empirische kennis (uit de praktijk), tussen Oost en West en tussen reguliere en complementaire geneeskunde. Op deze manier ontstaat een veelzijdig systeem van bekwaamheid.

Oorzaak

Een mesoloog zoekt naar de oorzaak van de klacht. Er wordt geen naam gegeven aan het symptoom of aan de combinatie van symptomen, dat is de ziekte of het syndroom. Maar er wordt gekeken naar het verband tussen de symptomen. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden. Dat het lichaam functioneert als één geheel en dat ieder mens  uniek is. De therapie is op deze manier afgestemd op het individu. Niet de ziekte wordt behandeld maar de persoon.

Opleiding

Een mesoloog heeft een gedegen beroepsopleiding gevolgd.

Echinacea